SOCIALINĖS GARANTIJOS

Karių socialinės garantijos

  • Profesinės karo tarnybos kariai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, o ištarnavę įstatymo nustatytą laiką ir išleisti į atsargą, įgyja teisę gauti valstybinę kario pensiją.
  • Kasmet – 30 dienų atostogų. Atsižvelgiant į ištarnautą laiką atostogos ilginamos, maksimali atostogų trukmė 45 dienos.
  • Profesinės karo tarnybos karių sveikatos priežiūra ir sveikatinimo veikla finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų.
  • Karių gyvybė ir sveikata privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje valstybės biudžeto lėšomis.
  • Profesinės karo tarnybos kariai tarnybos laikotarpiu aprūpinami gyvenamuoju būstu, maistu arba jiems mokama nustatyto dydžio piniginė kompensacija.
  • Baigę tarnybą kariai gali dalyvauti profesinio orientavimo programose, teikiama pagalba susirandant darbą.
  • Po ketverių ir daugiau profesinės karo tarnybos metų kariams gali būti apmokėtos aukštojo mokslo studijos.
  • Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pabaigusiems kariams skiriamas papildomas 0,5 balas stojant į aukštąsias mokyklas;
  • Darbdaviams, per 3 mėn. po tarnybos įdarbinusiems karo prievolininkus, 6 mėn. mokama subsidija darbo užmokesčiui (iki 100 proc. apskaičiuotų lėšų nuo darbo užmokesčio ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos suma, bet ne daugiau kaip 570 eurų). Ta pati garantija taikoma asmeniui grįžus į darbą po NP­PKT.

Daugiau: http://kam.lt/lt/personalo_politika_512/socialine_sauga_514/socialines_garantijos_515/profesines_karo_tarnybos_kariu_socialines_garantijos.html.

Create your website with WordPress.com
Pradėkite
%d bloggers like this: