NUORODOS

Interneto svetainės:

Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainė

Lietuvos kariuomenės interneto svetainė

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos interneto svetainė

Lietuvos Šaulių Sąjungos interneto svetainė

Įstatymai:

Vyriausybės nutarimai:

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 150 „Dėl Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 688 „Dėl karo prievolininkams apmokamų kelionės išlaidų dydžių nustatymo“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1181 „Dėl maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydžio nustatymo ir mokėjimo kariams ir karo prievolininkams, neaprūpinamiems maistu“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“

 Krašto apsaugos ministro įsakymai:

 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. V-1179 „Dėl Priėmimo į profesinę karo tarnybą ir profesinės karo tarnybos sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-802 „Dėl Priėmimo į tarnybą aktyviajame rezerve, kario savanorio ir aktyviojo rezervo kario sutarčių sudarymo ir pratęsimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. V-558 „Dėl Parengtojo rezervo karių šaukimo į pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių ir išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-713 „Dėl Karo prievolininkų šaukimo paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-1218 „Dėl Karo prievolininkų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui ministro sprendimu tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-49 „Dėl Atsargos/dimisijos kario pažymėjimo, privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, garbingos tarnybos liudijimo ir atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. V-1069 „Dėl Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Create your website with WordPress.com
Pradėkite
%d bloggers like this: