JAUNESNIŲJŲ KARININKŲ VADŲ MOKYMAI

TIKROS PATIRTYS UGDO TIKRUS LYDERIUS!

Lyderystė – tai daugiau nei vadovavimas, nei perskaitytos apie tai knygos. Tikroji lyderystė išugdoma per asmeninę patirtį, kurią gali įgyti ir tu!

Ateik į trejus metus trunkančius jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM). Čia mokantis įgyta patirtis bus Tau naudinga tiek civiliniame gyvenime, tiek pasirinkus kario kelią.

Tavęs laukia nauji įgūdžiai, kurių neturėjai iki šiol – rikiuotė, ginklų valdymas, kovinės pratybos. Sunkumai, su kuriais susidursi tarnyboje išugdys Tave kaip tikrą lyderį, o praplėstas akiratis suteiks pranašumą siekiant karjeros.

Tau naudinga patirtis, dar viena specialybė ir užtarnautas atsargos karininko laipsnis. Atliksi privalomąją pradinę karo tarnybą ir įgysi galimybę tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Be to Tavo gyvenimo aprašyme (CV) taip pat bus naudingas įrašas apie baigtus mokymus, o būsimasis darbdavys įvertins Tavo atsakingumą, mokymuose išugdytus drausmės ir tvarkos įgūdžius, įgytas žinias.

Mokymų metu visi dalyviai aprūpinami karine apranga ir reikalinga amunicija, maistu (arba dalyviams mokama nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija (8 EUR per dieną)) bei numatytos išmokos buitinėms išlaidoms.

Kodėl verta dalyvauti šiuose mokymuose?

Jei esi studentas, Tau verta susidomėti jaunesniųjų karininkų vadų mokymais, nes juos baigęs:

 • įgysi karininko profesiją ir gausi atsargos leitenanto laipsnį;
 • atliksi pareigą savo šaliai – privalomąją pradinę karo tarnybą;
 • įgysi galimybę ateiti tarnauti į Lietuvos kariuomenę ir siekti karininko karjeros;
 • įrašas apie baigtus mokymus tavo gyvenimo aprašyme (CV) gali padėti lengviau įsidarbinti – būsimas darbdavys įvertins tavo atsakomybę ir disciplinuotumą, mokymuose įgytas žinias.
 • gausi finansinę paramą studijoms jeigu studijuoji pagal šias nuolatinių studijų programas: Orlaivių pilotavimas, Skrydžių valdymas, Aviacijos mechanikos inžinerija, Elektronikos arba mechanikos inžinerija, Jūrų laivavedyba, Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas, Laivų elektros įrenginių eksploatavimas, Elektronikos inžinerija (Informacijos ir telekomunikacijų technologijų specializacija), Telekomunikacijų inžinerija(Telekomunikacijų technologijų specializacija), Informatikos inžinerija, Šeimos medicinos rezidentūra, Psichiatrijos rezidentūra, Ortopedinės traumatologijos rezidentūra.

Kas gali pretenduoti į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus?

Mokymuose gali dalyvauti tiek vaikinai, tiek merginos, kurie nusprendžia savo studijas paįvairinti prasminga patirtimi. Taip pat kandidatams taikomi šie reikalavimai:

 • nuo 18 iki 32 metų amžiaus aukštųjų mokyklų studentai ar absolventai;
 • neteisti už tyčinius nusikaltimus;
 • pagal sveikatos būklę tinkami atlikti karo tarnybą;
 • neatlikę nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos.

Kur vyksta JKVM?

Mokymai trunka 3 metus, vidutiniškai 2 savaitgalius per mėnesį. Praktiniai užsiėmimai ar lauko pratybos vykta kariniuose poligonuose ir įvairiuose kariuomenės padaliniuose mokslo metų pabaigoje. Pagrindiniai jaunesniųjų karininkų vadų mokymų užsiėmimai vyks:

 • Vilniuje – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje;
 • Kaune – Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje ir Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje;
 • Klaipėdoje – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų motorizuotajame pėstininkų batalione ir Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje.

Ko mokysies?

Pirmais mokymų metais būsi rengiamas eiliniu kariu, antrais metais – skyriaus vadu (seržantu), trečiais metais – būrio vadu (karininku).
Mokymų metu išmoksi šių dalykų:

 • suteikti pirmąją pagalbą;
 • valdyti ginklą;
 • lengvai orientuotis nepažįstamose vietovėse – topografijos žinios jums pravers bet kokioje kelionėje;
 • sustiprėsite fiziškai, o taip pat būsite supažindintas, kaip toliau tobulėti fiziškai, galėsite naudotis sporto baze;
 • gausite naudingų pedagoginių, psichologijos žinių;
 • išmoksite dirbti komandoje ir vadovauti jai;
 • mokysitės karo inžinerijos, susipažinsite su sprogstamaisiais užtaisais;
 • mokysitės taktikos, rikiuotės, dirbti su radijo stotimis, karinio vadovavimo, karo meno istorijos ir kitų karybos disciplinų.

Kur kreiptis?

Jeigu susidomėjote JKVM, prašome kreiptis į regioninį Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos padalinį arba užpildyti kandidato anketą. Atvykdami į regioninį Karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį su savimi turėkite:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
 • Dokumentus įrodančius, kad mokotės aukštojoje mokykloje arba ją jau baigėte.
 • Pažymą apie buvusias darbovietes ir valstybinį socialinį draudimą, kurioje nurodomos atleidimo iš jų priežastys už 5 paskutinių kalendorinių metų laikotarpį (pažyma apie asmens valstybinį socialinį draudimą). Pažymą užsisakyti galima internetu prisijungus prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistema (EGAS).
 • asmeninės banko sąskaitos numerį, kad galėtume kompensuoti dalį Jūsų patirtų išlaidų.
Create your website with WordPress.com
Pradėkite
%d bloggers like this: