Design a site like this with WordPress.com
Pradėkite

Home

Mūsų pareiga apsaugoti rytoju….

Ginti šeimą, šalį, tautą!

TARNYBOS BŪDAI

Šiandienos Lietuvos kariuomenė – tai motyvuota kariuomenė, pasirengusi ginti šalį, sėkmingai dalyvaujanti tarptautinėse operacijose ir padedanti Lietuvos žmonėms ypatingų nelaimių atvejais. Kariuomenėje svarbiausia – žmogus. Kariams, tarnaujantiems Lietuvos kariuomenėje, sudarytos geros tarnybos ir gyvenimo sąlygos, daug dėmesio skiriama jų sveikatai ir medicininei priežiūrai. Jiems suteikiama galimybė tobulėti, išmokti naujų dalykų, įgyti pozityvios ir naudingos patirties.

PRIVALUMAI

Pareiga. Būti kariu – tai daugiau nei darbas. Sakoma, kad šiame pasaulyje žmones galima suskirstyti į aveles ir į vilkus, besitaikančius sudraskyti aveles. Tačiau yra ir dar viena grupė – tai avelių ganytojai, saugotojai. Būtent pastarajai grupei priskirtini ir kariai, pasiryžę ginti tuos, kurie negali apsiginti patys, kovoti už laisvę bei vertybes.

KARIUOMENĖS ISTORIJA

Kova dėl Lietuvos valstybingumo. Nuo seniausių laikų iki NATO

Būti kariu – tai daugiau nei darbas.

Priežasčių, kodėl kiekvienas mūsų turėtų tarnauti arba būti tarnavęs Lietuvos kariuomenėje – begalė. Lietuvos kariuomenė – tai daugiau nei institucija, tai didelė šeima žmonių, pasiryžusių paaukoti viską ką turi vardan Lietuvos laisvės.